Học kỳ I năm học 2016 – 2017

Tải về

Quỹ đã tiến hành xét duyệt để chuyển học bổng HKI năm học 2016 – 2017 cho sinh viên. Quỹ xin được gửi tới Quý trường danh sách sinh viên được nhận học bổng kỳ này như file đính kèm. Học bổng đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của sinh viên các kỳ trước đạt yêu cầu, sinh viên bổ sung thay thế và tân sinh viên vào ngày 16 tháng 12 vừa qua.