Học kỳ I năm học 2016 – 2017

Tải về

Số: KVSC – 16 –                                                                    Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ I năm học 2016-2017

 

Trường:    …        

 

Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

 

Theo công văn của Quý trường đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã tiến hành xét duyệt để chuyển học bổng HKI năm học 2016 – 2017 cho sinh viên. Quỹ xin được gửi tới Quý trường danh sách sinh viên được nhận học bổng kỳ này như file đính kèm. Học bổng đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của sinh viên các kỳ trước đạt yêu cầu, sinh viên bổ sung thay thế và tân sinh viên vào ngày 16 tháng 12 vừa qua.

 

Do một số trường cung cấp bảng điểm muộn và việc bổ sung sinh viên thay thế, cung cấp số tài khoản của tân sinh viên mất nhiều thời gian nên kỳ này việc chuyển học bổng bị chậm. Quỹ rất hy vọng từ kỳ sau công tác này sẽ được tiến hành nhanh hơn để việc chuyển học bổng cho sinh viên được đúng thời gian.

 

Trân trọng,

 

#Tài liệu đính kèm : Danh sách sinh viên nhận HB

 

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

Kim Jee Hae