QUỸ HỌC BỔNG VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM KUMHO ASIANA (KVSC)

Năm thành lập : 6/12/2007

Chủ tịch : Park Sam Koo

Đơn vị sáng lập : Tập đoàn Kumho Asiana, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Quỹ học bổng và văn hóa đầu tiên tại Việt Nam do 100% pháp nhân nước ngoài góp vốn thành lập)

Lĩnh vực hoạt động :

– Trao học bổng hàng năm : Lựa chọn và trao học bổng cho sinh viên các trường đại học trên cả nước (đến nay đã trao học bổng được 16 lần cho gần 1800 sinh viên tại 46 trường đại học), cung cấp các suất học bổng nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc cho các cán bộ Chính phủ Việt Nam

– Tổ chức Đại hội thi nói tiếng Hàn cho sinh viên toàn quốc

– Tổ chức hoạt động từ thiện tại các vùng nông thôn, các chương trình giao lưu cho sinh viên

– Hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn..

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (KVSC, Kumho Asiana Vietnam Scholarship & Cultural Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Tập đoàn Kumho Asiana sáng lập vào năm 2007 với  số vốn góp là 2 triệu USD từ các công ty thành viên đóng vai trò là cầu nối thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam và đang tài trợ học bổng hàng năm.

Kể từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay Quỹ có quy mô lớn nhất trong các quỹ học bổng tại Việt Nam, không chỉ trao học bổng một lần mà hỗ trợ học phí liên tục trong quá trình học đại  học cho sinh viên được chọn nhận học bổng của Quỹ. Tính đến hiện tại đã có tổng cộng 1500 sinh viên Việt Nam nhận Học bổng Kumho Asiana trên cả nước trong suốt quá trình học đại học, tổ chức Cuộc thi nói tiếng Hàn, tham gia và hỗ trợ các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước.

Hàng năm Quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm lựa chọn thêm sinh viên từ các trường đại học trên cả nước để trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập. Chúng tôi luôn muốn đem lại những sự hỗ trợ tốt nhất trong khả năng của mình để có thể giúp cho các bạn trẻ của Việt Nam phát triển sự sáng tạo, kỹ năng sống, học tập rèn luyện tri thức bởi vì chính các bạn sẽ là cầu nối giúp hai Quốc gia, hai Dân tộc xích lại gần nhau hơn trong kinh tế, văn hóa… trong hiện tại tương lai sau này.