Lễ trao Học bổng lần thứ 8 – 2014

Ngày 18/11/2014 Lễ trao học bổng Kumho Asiana lần thứ 8 đã được diễn ra trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana – Ông Park Sam Koo, các đại diện từ chính phủ Hàn Quốc và quan chức chính phủ Việt Nam.

IMG_0330 IMG_0363 IMG_0370