Chung kết Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 6
Hàng năm Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana là Cuộc thi nói tiếng Hàn có quy mô lớn nhất tại việt Nam và các nước như Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là sân chơi giao lưu học hỏi cho các bạn sinh viên đam mê và yêu mến ngôn ngữ và văn hóa...
Xem thêm
Thông báo lịch trình tiến hành Vòng Chung kết
<Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thứ 6> Thông báo lịch trình tiến hành Vòng Chung kết  
  1. Đơn vị tổ chức : Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
                                  Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam
  1. Thời gian : 13:00 Ngày 22 tháng 9 năm 2017
  2. Địa điểm...
Xem thêm