TIÊU CHÍ

1) Chọn lựa tân sinh viên

 

  • Quỹ Học bổng Kumho: Tháng 8 hàng năm Quỹ gửi Công văn xin giới thiệu tân sinh viên đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận được công văn các Bộ sẽ gửi đến các trường Đại học.

 

  • Trường: Sau khi nhận được công văn của các Bộ, Nhà Trường tổng hợp danh sách những tân sinh viên có điểm đầu vào cao và gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gửi đến Quỹ theo chỉ tiêu đã đặt ra.
  • Lưu ý bắt đầu từ năm học tới:

 

  • Chỉ tuyển sinh viên ngành Y – Dược từ các trường Đại học chuyên đào tạo về Y – Dược

 

  • Đối với những trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Huế, Quỹ ưu tiên lựa chọn những sinh viên học khoa nhạc cụ như Cello, Violon, Viola, v.v…

 

2) Quản lý sinh viên nhận học bổng

 

  • Vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm, Nhà Trường đánh giá sinh viên dựa theo các tiêu chí

 

dưới đây và tổng hợp kết quả học tập kỳ trước đó của sinh viên, sau đó gửi thông báo đến Quỹ theo mẫu Báo cáo tổng hợp bảng điểm sinh viên.

 

  • Nhà Trường trực tiếp quản lý, xét duyệt sinh viên và không cần gửi bảng điểm hàng kỳ đến Quỹ (trừ khi Quỹ gửi công văn xin bảng điểm để đối chiếu).

 

a) Tiêu chí xét duyệt học bổng:

+ Điểm TBHK từ 7.0 (thang điểm 10) hoặc 2.8 (thang điểm 4), bị dưới điểm chuẩn 2 lần sẽ bị loại. Sinh viên không nộp bảng điểm, hoặc du học ngắn hạn, bảo lưu… quá 2 kỳ đến kỳ thứ 3, sinh viên nợ môn quá 2 lần cũng sẽ bị xét loại.

  • Trường hợp đặc biệt: 

                     Những sinh viên không đạt điều kiện nhưng có hoàn cảnh quá khó khăn (có thể gây ảnh hưởng đến việc học tập), hoặc sinh viên có điểm TBHK gần sát với điểm chuẩn và có thái độ học tập tốt, Nhà Trường có quyền đề xuất với Quỹ để các em tiếp tục được nhận học bổng.

                     Những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng nhưng có thái độ học tập chưa tốt,

 

Nhà Trường có thể phản ánh lại với Quỹ để xét ngưng cấp học bổng, dành cơ hội cho những sinh viên khác.

b) Tiêu chí bổ sung sinh viên nhận học bổng:

 

  • Kể từ học kì 1 năm 2016 – 2017, trong trường hợp có sinh viên bị loại, ngừng nhận học bổng vì lý do riêng (thôi học, chuyển trường, du học dài kỳ…) hoặc do Nhà Trường đề xuất xét loại, Nhà Trường có quyền đề xuất bổ sung sinh viên khác vào danh sách nhận học bổng. Đối tượng được xét duyệt bổ sung phải là sinh viên cùng năm học với sinh viên bị loại, có thành tích tốt trong học tập, trong đó ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn, và đang không nhận học bổng nào khác.

 

 

Ví dụ: Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 có tổng cộng 10 sinh viên năm thứ 2, trong đó có 3 em bị xét loại. Như vậy, ngoài danh sách 7 sinh viên đạt điều kiện, Nhà Trường lựa chọn thêm 3 sinh viên năm thứ 2 khác có thành tích tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang không nhận học bổng khác, sau đó gửi đến Quỹ để Quỹ tiến hành chuyển học bổng. Như vậy, số sinh viên năm thứ 2 được nhận học bổng sẽ vẫn được duy trì là 10 em. Tương tự như vậy với những sinh viên từng năm học.