Hoạt động Biểu diễn âm nhạc chào mừng Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana phối hợp cùng Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật chào mừng Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam năm 2014: 

anh-1