Gặp mặt Bộ trưởng Bộ Công thương (2007)

Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana – Ông Park Sam Koo  cùng các đại diện của tập đoàn đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Bộ Công thương – ông Vũ Huy Hoàng tại văn phòng Bộ.

IMG_9096 IMG_9073 IMG_8987 IMG_8996