Tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007

Ngày 12 tháng 8 năm 2007 Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana cùng đại diện các doanh nghiệp thành viên đang hoạt động tại Việt Nam cùng tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Văn phòng Chính phủ.

IMG_0168A IMG_0163A