Thông báo kết quả Vòng loại Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana 2016

 

1. Số lượng thí sinh tham gia Vòng loại

– Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 143 sinh viên

– Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai

2. Danh sách thí sinh vào vòng Chung kết

Khu vực Trường Năm Họ tên GT
Hà Nội(12 người)  Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội 3 Nguyễn Hải Đăng Nam
4 Nguyễn Thúy Ngân Nữ
4 Nguyễn Hồng Huyền Trang Nữ
3 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền Nữ
3 Nguyễn Quỳnh Hoa Nữ
3 Nguyễn Thu Trang Nữ
2 Hoàng Minh Hoa Nữ
Đại học Hà Nội 4 Hà Mạnh Trung Nam
3 Nguyễn Hồng Vân Nữ
3 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ
3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ
Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp 4 Nguyễn Thị Thu Nữ
Huế/Đà Nẵng/ Đà Lạt(4 người)

 

Đại học Đà Nẵng 4 Phạm Tư Trà Nữ
Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Huế 4 Phạm Thị Mi Nữ
4 Hoàng Vũ Phương Uyên Nữ
Đại học Đà Lạt 3 Võ Thị Chinh Nữ
Tp Hồ Chí Minh/ Đồng Nai(4 người) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh 3 Trần Nguyễn Minh Thư Nữ
3 Vũ Hà Thanh Hương Nữ
3 Lê Ngọc Uyên Sa Nữ
Đại học Lạc Hồng 4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ
6 Khu vực 8 trường Đại học 20 người (Nam: 2 người/Nữ : 18 người)