Thông báo thí sinh vào Vòng Chung kết Cuộc thi nói Tiếng Hàn lần thứ 7

Tải về

Sau những ngày ban giám khảo của chúng tôi đã làm việc vất vả để chấm điểm cho các bài thi của thí sinh gửi về và đã có kết quả Vòng Loại của Cuộc thi năm nay gồm có 16 bạn thí sinh.
 
Danh sách thí sinh vào Vòng Chung kết ngày 5/10:
1. Trịnh Thị Kim Anh – Đại Học Thái Nguyên
2. Phạm Khánh Linh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Ngọc Thị Cúc – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Vũ Hoài Lan – Đại học Ngoại Thương
5. Lê Thị Huyền – Đại học Sư phạm Hà Nội
6. Hoàng Thị Nguyệt Minh – Học viện Ngoại giao
7. Bạch Bảo Hoàn Châu – Đại học Hà Nội
8. Đỗ Thị Hà – Đại học Hà Nội
9. Hoàng Thị Yến – Học viện Ngân hàng
10. Trần Thị Diễn – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
11.Huỳnh Thị Minh Thùy – Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
12. NguyễnTrầnThùy Dung – Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
13. Chau Soc Chanh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
14. Chu Thị Gia Linh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
15. Lý Khánh Ly – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
16. Bành Minh Đức – Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh
 
Xin chúc mừng tất cả các bạn thí sinh có tên bên trên. Ban tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp tới các bạn quan điện thoại và email cá nhân để hướng dẫn cho Vòng Chung kết sắp tới.