Học kỳ II năm học 2017-2018
    Số: KVSC – 18 –                                       Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018 V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ II năm học 2017-2018   Kính gửi:                                    Đại học    Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.   Theo...
Xem thêm
Học kỳ II năm học 2010 – 2011
Số: KVSC-11-                                                            Hà Nội, ngày    tháng 5 năm 2011 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi       : Đại...
Xem thêm
Học kỳ I năm học 2014 – 2015
    Số: KVSC – 14 –                                        Hà Nội, ngày  tháng   năm 2014 V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ I năm học 2014-2015   Kính gửi :                Đại học Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.   Theo...
Xem thêm
Học kỳ II năm học 2013 – 2014
Số: KVSC – 14 –                                   Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014 V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ II năm học 2013-2014   Kính gửi :                Đại học    Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và...
Xem thêm
Học kỳ I năm học 2013 – 2014
Số: KVSC – 13 –                                Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi     : Đại học      Trước tiên thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa...
Xem thêm
Học kỳ II năm học 2012 – 2013
Số: KVSC – 13 – 064                                           Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi     : Đại học Bách Khoa Hà Nội   Trước tiên thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tôi xin gửi lời chào...
Xem thêm
Học kỳ I năm học 2012 – 2013
Số: KVSC – 13 –                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi   ...
Xem thêm
Học kỳ II năm học 2011 – 2012
Số: KVSC-12-                                                            Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi     ...
Xem thêm
Học kỳ I năm học 2011 – 2012
Số: KVSC-11-                                                            Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2011 V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC   Kính gửi       :...
Xem thêm
Học kỳ I năm học 2017 – 2018
Quỹ đã trao Học bổng kỳ 1 năm học 2017-2018 cho 397 em sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên dạt thành tích cao trong học tập đến từ các trường đại học trên khắp cả nước như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh trong ngày 20/11 vừa...
Xem thêm