Tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng – Ông Trương Tấn Sang năm 2007

Ngày 12 tháng 6 năm 2007, Chủ tịch Tập đoàn Kumho Asiana – Ông Park Sam Koo  cùng đoàn lãnh đạo các công ty thành viên đã đến gặp mặt tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng – Ông Trương Tấn Sang cùng trò chuyện về hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam

IMG_9334 IMG_9292 IMG_9307