Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hữu nghị

Ngày 12.03.2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân Chương Cao Quý cho Ông Park Sam Koo , Chủ Tịch  Tập Đoàn Kumho Asiana.

Huân chương hữu nghị này là Huân chương cao quý dành cho tập thể hoặc cá nhân người nước ngoài đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Chủ tịch Park Sam Koo khẳng định được nhận Huân chương cao quý của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là niềm vinh dự không chỉ của cá nhân ông mà của cả Tập đoàn.

DSC_19722 DSC_1952 DSC_1941 DSC_1932