Học kỳ II năm học 2012 – 2013

Tải về

Số: KVSC – 13 – 064                                           Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC

 

Kính gửi     : Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Trước tiên thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tôi xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới Quý trường vì sự hỗ trợ đối với hoạt động của Quỹ trong suốt thời gian qua.

 

Theo hoạt động hàng kỳ, Quỹ chúng tôi đã nhận bảng điểm học kỳ I năm học 2012 ~ 2013 của các em sinh viên từ phía Quý trường để xét trao học bổng học kỳ II năm học 2012 ~ 2013. Học kỳ này do một số trường gửi bảng điểm muộn nên công tác xét duyệt và thông báo kết quả đến các trường bị chậm trễ. Để tránh tình trạng này bị lặp lại nhiều lần, bắt đầu từ kỳ này Quỹ chúng tôi đề ra quy định mới về thời gian nhận bảng điểm xét duyệt trao học bổng như sau.

 • Học kỳ I
 • Thông báo nhận bảng điểm: 01/03
 • Thời gian nhận và xét duyệt bảng điểm: 02/03 ~ 01/05
 • Chuyển học bổng: Trong tháng 5
 • Sau ngày 01 tháng 05 Quỹ sẽ không tiếp nhận thêm bảng điểm nữa, trường hợp nộp muộn sẽ coi như là bị loại kỳ này.
 • Học kỳ II
 • Thông báo nhận bảng điểm: 01/09
 • Thời gian nhận và xét duyệt bảng điểm: 02/09 ~ 01/11
 • Chuyển học bổng: Trong tháng 11
 • Sau ngày 01 tháng 11 Quỹ sẽ không tiếp nhận thêm bảng điểm nữa, trường hợp nộp muộn sẽ coi như là bị loại kỳ này.
 • Nếu trường nào có kết quả bảng điểm muộn hơn so với thời gian trên xin vui lòng gửi công văn thông báo đến Quỹ.

 

Kính mong Quý trường thông báo cụ thể đến các em sinh viên để các em nắm rõ về các quy định của Quỹ. Chúng tôi xin gửi kèm công văn này danh sách các em sinh viên của Quý trường được nhận học bổng kỳ này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ từ phía Quý trường trong thời gian qua.

 

Trân trọng,

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh văn phòng

 Lim Su Young