Học kỳ II năm học 2011 – 2012

Tải về

Số: KVSC-12-                                                            Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC

 

Kính gửi       : Đại học

 

Kính thưa Quý Trường,

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Trường đã quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana trong thời gian qua.

Căn cứ bảng kết quả học tập của các sinh viên Quý Trường đã gửi, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm của các sinh viên theo tiêu chí điểm tổng kết cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2011-2012 đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10) và 2.8 (đối với thang điểm 4) trở lên. Chúng tôi xin thông báo tới Quý Trường danh sách sinh viên đạt điều kiện và đã nhận tiền học bổng kỳ này. Chúng tôi rất mong các em sẽ cố gắng đạt được thành tích học tập cao hơn nữa trong các kỳ học sắp tới.

Một lần nữa, Quỹ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Trường và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác nhiệt tình của Quý Trường đã dành cho Quỹ trong suốt thời gian qua.

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Trưởng phòng

 

 

 

 

Lim Su Young