Học kỳ I năm học 2013 – 2014

Tải về

Số: KVSC – 13 –                                Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC

 

Kính gửi     : Đại học 

 

 

Trước tiên thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tôi xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới Quý trường vì sự hỗ trợ đối với hoạt động của Quỹ trong suốt thời gian qua.

 

Theo hoạt động hàng kỳ, Quỹ chúng tôi đã nhận bảng điểm học kỳ II năm học 2012 ~ 2013 của các em sinh viên từ phía Quý trường để xét trao học bổng học kỳ I năm học 2013 ~ 2014. Sự cố gắng nỗ lực của sinh viên để đạt thành tích tốt luôn là nguồn động lực để Quỹ trao học bổng cho các em.

 

Như Quý trường đã biết, điểm chuẩn để nhận học bổng của Quỹ Kumho Asiana và 2.8 đối với thang điểm 4 và 7.0 đối với thang điểm 10, sinh viên bị 2 lần dưới điểm chuẩn sẽ bị loại. Bắt đầu từ kỳ này, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội được nhận học bổng hơn, chúng tôi đề ra quy định mới là những sinh viên có điểm tổng kết chênh lệch 0,1 trở xuống đối với điểm chuẩn (từ 6,9 ~ 6,99 đối với thang điểm 10 và từ 2,7 ~ 2,79 đối với thang điểm 4), có đơn cam kết sẽ cố gắng trong học tập hơn kèm xác nhận của nhà trường cũng sẽ không bị loại và tiếp tục được nhận học bổng.

 

Chúng tôi xin gửi kèm công văn này danh sách các em sinh viên của Quý trường được nhận học bổng học kỳ I năm học 2013 ~ 2014. Hy vọng các em sinh viên sẽ cố gắng nhiều hơn trong kỳ tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ từ phía Quý trường trong thời gian qua.

 

Trân trọng,

 

 

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh văn phòng

 Lim Su Young