Học kỳ I năm học 2012 – 2013

Số: KVSC – 13 –                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

V/v: Kết quả xét duyệt bảng điểm của sinh viên nhận học bổng Quỹ KVSC

 

Kính gửi       : Đại học 

 

Kính thưa Quý Trường,

Trước tiên, thay mặt toàn thể lãnh đạo và cán bộ Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Trường Đại học Bách Khoa.

Căn cứ bảng kết quả học tập của các sinh viên Quý Trường đã gửi, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm của các sinh viên theo tiêu chí điểm tổng kết cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2011-2012 đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10) và 2.8 (đối với thang điểm 4) trở lên. Chúng tôi xin thông báo tới Quý Trường danh sách sinh viên đạt điều kiện và đã nhận tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2012 – 2013. Chúng tôi cũng gửi kèm theo danh sách các em sinh viên năm 1 được nhận học bổng kỳ I của Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana.

Một lần nữa, Quỹ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Trường và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác nhiệt tình của Quý Trường.

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh văn phòng

 

 

 

 

 Lim Su Young