Học kỳ II năm học 2010 – 2011

Tải về

Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm của các sinh viên theo tiêu chí điểm tổng kết cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2010-2011 đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10) và 2.8 (đối với thang điểm 4) trở lên. Chúng tôi xin thông báo  danh sách sinh viên đạt điều kiện và đã nhận tiền học bổng kỳ này. Chúng tôi rất mong các em sẽ cố gắng đạt được thành tích học tập cao hơn nữa trong các kỳ học sắp tới.