Học kỳ II năm học 2013 – 2014

Tải về

Số: KVSC – 14 –                                   Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ II năm học 2013-2014

 

Kính gửi :                Đại học 

 

Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

 

Theo công văn của Quý trường đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm và lựa chọn sinh viên trao học bổng HKII năm học 2013 – 2014. Quỹ xin gửi kèm công văn này danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này. Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 27 tháng 05 vừa qua.

 

Học bổng kỳ tiếp theo sẽ được trao vào tháng 11 tới, Quỹ sẽ gửi công văn thông báo việc nhận bảng điểm xét duyệt vào tháng 10, rất mong Quý trường chuẩn bị và nhắc nhở sinh viên gửi bảng điểm đúng thời gian để việc xét duyệt bảng điểm và chuyển học bổng cho sinh viên được tiến hành nhanh chóng.

 

Trân trọng,

 

 

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

Lim Su Young