Thông báo chuyển học bổng HKII năm học 2015 – 2016

Tải về

Công văn thông báo chuyển học bổng kỳ II năm 2015-2016

Số: KVSC – 16 –                                         Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ II năm học 2015-2016

Kính gửi :        Đại học…

Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

Theo công văn của Quý trường đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã dựa vào kết quả xét duyệt bảng điểm HKI năm học 2015 – 2016 để lựa chọn sinh viên trao học bổng HKII năm học 2015 – 2015. Kèm theo công văn này, Quỹ xin được gửi danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này, học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 30 tháng 5 vừa qua.

Kỳ học bổng tiếp theo sẽ được trao vào tháng 11 tới, Quỹ sẽ gửi công văn thông báo việc nhận bảng điểm vào cuối tháng 9, rất mong Quý trường chuẩn bị và nhắc nhở sinh viên gửi bảng điểm đúng thời gian để việc xét duyệt bảng điểm và chuyển học bổng cho sinh viên được tiến hành nhanh chóng.

Trân trọng,

#Tài liệu đính kèm : Danh sách sinh viên nhận HB

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

Lim Su Young