Thông báo chuyển học bổng HKII năm học 2015 – 2016

Tải về

Quỹ đã dựa vào kết quả xét duyệt bảng điểm HKI năm học 2015 – 2016 để lựa chọn sinh viên trao học bổng HKII năm học 2015 – 2015. Kèm theo công văn này, Quỹ xin được gửi danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này, học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 30 tháng 5 vừa qua.