Thông báo chuyển học bổng HKII năm học 2014 – 2015

Tải về

Công văn thông báo chuyển học bổng các trường

Số: KVSC – 15 –                                            Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ II năm học 2014-2015

 

Kính gửi :                  Trường Đại học…..

 Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

Theo công văn Quý trường đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm và lựa chọn sinh viên nhận học bổng HKII năm học 2014 – 2015 của Quý trường như danh sách đính kèm. Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 1/6/2015.

Trong thời gian qua có một số trường hợp nhầm lần trong quá trình chuyển học bổng nhưng Quỹ không thể liên lạc với sinh viên để xác nhận lại thông tin dẫn đến việc chuyển học bổng bị kéo dài thời gian. Bắt đầu từ kỳ sau rất mong Quý trường gửi kèm bản cập nhật thông tin liên lạc của sinh viên như file đính kèm 1 năm 1 lần vào tháng 9 để Quỹ cập nhật thông tin liên lạc của sinh viên. Đồng thời khi sinh viên thay đổi số điện thoại phải liên hệ lại với Quỹ để Quỹ thay đổi thông tin tránh trường hợp không liên lạc được với sinh viên.

Rất mong Quý trường thông báo rộng rãi đến sinh viên . Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý trường trong thời gian vừa qua.

Trân trọng,

 #Tài liệu đính kèm : Danh sách sinh viên nhận HB, Mẫu xác nhận thông tin cá nhân

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

Lim Su Young