Thông báo chuyển học bổng HKI năm học 2015 – 2016

Tải về

Công văn thông báo chuyển học bổng kỳ I năm 2015-2016

Số: KVSC – 15 –                                Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng Học kỳ I năm học 2015-2016

Kính gửi :        Đại học …

Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Trường.

Theo công văn Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm và lựa chọn sinh viên nhận học bổng HKI năm học 2015 – 2016 của Quý Trường. Đồng thời Quỹ cũng đã xét duyệt tân sinh viên kỳ 9 dựa trên hồ sơ sinh viên Quý Trường đã gửi. Danh sách các sinh viên như file đính kèm. Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên HKI năm học 2015 – 2016 và tân sinh viên kỳ 9 vào ngày 11/12/2015.

Bên cạnh đó rất mong Quý Trường tiếp tục gửi kèm bản cập nhật thông tin liên lạc của sinh viên 1 năm 1 lần vào tháng 9 để Quỹ kịp thời cập nhật thông tin cần thiết. Mẫu cập nhật thông tin Quỹ đã gửi kèm theo Công văn thông báo chuyển học bổng kỳ trước đến Quý Trường.

Rất mong Quý Trường thông báo rộng rãi đến sinh viên. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Quý Trường trong thời gian vừa qua.

Trân trọng,

#Tài liệu đính kèm : Danh sách sinh viên nhận HB

 

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

Lim Su Young