Học kỳ I năm học 2014 – 2015

Tải về

 

Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm và lựa chọn sinh viên trao học bổng HKI năm học 2014 – 2015. Quỹ xin gửi kèm công văn này danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này. Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 4/12/2014.